19.11.2017
ŠKRIJELJ: “ŽELIMO MODERNU I FUNKCIONALNU LOKALNU UPRAVU“ ŠKRIJELJ: “ŽELIMO MODERNU I FUNKCIONALNU LOKALNU UPRAVU“ Mi u Socijaldemokratama smo svjesni da lokalna uprava mora biti efikasan servis građanima i težimo tome da naša opština bude moderna, savremena i uspješna i da počiva na mladim, stručnim i obrazovanim ljudima. Opširnije
18.11.2017
KLJAJEVIĆ: “KONKRETNIM RJEŠENJIMA OTKLONIĆEMO SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE PROBLEME U MOJKOVCU” KLJAJEVIĆ: “KONKRETNIM RJEŠENJIMA OTKLONIĆEMO SAOBRAĆAJNE I KOMUNALNE PROBLEME U MOJKOVCU” Saobraćajna i komunalna infrastruktura su oličenje pravog stanja svakog grada. Bez adekvatnog rješavanja ovih pitanja, nemoguće je govoriti o bilo kakvom razvoju našeg grada. Opširnije
17.11.2017
AGOVIĆ: “TUZI OGROMAN TURISTIČKI POTENCIJAL” AGOVIĆ: “TUZI OGROMAN TURISTIČKI POTENCIJAL” Crna Gora je turistička destinacija koja iz godine u godinu bilježi stalan rast turista. Iako je u fokusu države razvoj turizma u južnom i sjevernom dijelu Crne Gore, Socijaldemokrate smatraju da se veliki potencijal za proširenje turističke ponude nalazi i u centralnom dijelu Crne Gore, a naročito u Tuzima. Opširnije
16.11.2017
ĆEMAN: “TRAJNO RIJEŠITI PROBLEM PREVOZA UČENIKA” ĆEMAN: “TRAJNO RIJEŠITI PROBLEM PREVOZA UČENIKA” Socijaldemokrate Petnjice će se zalagati da se u narednom periodu trajno riješi pitanje prevoza učenika, što je u Bihoru prepoznato kao jedan od prioritetnijih problema. Opširnije
16.11.2017
IVANOVIĆ: “DA SE CETINJE RAZVIJA POPUT NJEGOVOG ZDRAVSTVA” IVANOVIĆ: “DA SE CETINJE RAZVIJA POPUT NJEGOVOG ZDRAVSTVA” Analizirajući razvoj Cetinja u zadnjih dvadesetak godina, možemo zaključiti da je u mnogim segmentima Prijestonica nazadovala. Jedna od rijetkih svijetlih tačaka bilo je zdravstvo. Dom zdravlja i Bolnica „Danilo I“ uspjeli su da održe dobru organizaciju, zadrže kvalitetan kadar, te da opremljenošću savremenim medicinskim aparatima i bolničkim kapacitetima ostanu na zadovoljavajućem nivou. Opširnije