IvanGazivoda

dr Ivan Gazivoda je rođen 01. jula 1961. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine, a specijalizirao anesteziju sa reanimatologijom 1994. godine, takođe, u Beogradu.

U bolnici Danilo I na Cetinju zapošljen je od 1986. godine, a odgovornu dužnost direktora pomenute ustanove obavljao je od 2003. do 2015. godine.

Dobitnik je Trinaestonovembarske nagrade Cetinja.

 

 

 

 

 

.

Submit to FacebookSubmit to Twitter