dr Ivan Gazivoda je rođen 01. jula 1961. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine, a specijalizirao anesteziju sa reanimatologijom 1994. godine, takođe, u Beogradu.
U bolnici Danilo I na Cetinju zapošljen je od 1986. godine, a od 2003. godine je njen direktor.
Dobitnik je Trinaestonovembarske nagrade Cetinja.

.

Submit to FacebookSubmit to Twitter