Andrija Lompar je rođen 26. novembra 1956. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu je završio u Kotoru, a potom i Mašinski fakultet-smjer brodogradarstvo. Magistrirao je na Univerzitetu u Švedskoj 1981. godine, a doktorirao na Univerzitetu Crne Gore 1988. godine.
Bio je dekan Fakulteta za pomorstvo i ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore.
Profesor je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru.
Jedan je od osnivača Socijaldemokrata Crne Gore.
Govori engleski jezik.
Oženjen, otac troje djece.

.

Submit to FacebookSubmit to Twitter