Hajriz Adrović je rođen 05.1.1981.godine u Beranama. Osnovnu školu ‘’Savin Bor’’ je završio u Petnjici, a gimnaziju u Beranama kao jedan od najboljih učenika u generaciji.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na kom je završio i specijalističke studije Ustavnopravno politički smjer. Magistrant je na Fakultetu za državne i evropske studije.
Zapošljen je u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije.

.

Submit to FacebookSubmit to Twitter