Radoš Šućur je rođen 02. juna 1949. godine u Plužinama, gdje je završio osnovu školu, a gimnaziju u Nikšiću. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Obavljao je funkciju direktora Uprave za šume.

Od decembra 2015. godine je potpredsjednik Opštine Nikšić.

.

Submit to FacebookSubmit to Twitter