mr Irma Nišić je rođena 11. oktobra 1984. godine u Bijelom Polju. Osnovu školu i gimnaziju je završila u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore 2007. godine, a stekla zvanje magistra na istom fakultetu 2010. godine.
Bila je zapošljena kao savjetnik za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu finansija i Ministarstvu unutrašnjih poslova, i kao portparol Uprave za nekretnine.
Trenutno je zapošljena u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije na poziciji šefa Kabineta.
Govori engleski, španski i ruski jezik.

.

Submit to FacebookSubmit to Twitter