ADŽOVIĆ: SRŽ DJELOVANJA SD-a JE PROGRESIVNA POLITIKA

Naš izborni program najvećim dijelom je fokusiran na ekonomska pitanja koja u velikoj mjeri utiču na životni standard naših građanki i građana. To je ono što potvrđuje ideološku orjentaciju Socijaldemokrata kao partije moderne ljevice, kazao je Samir Adžović, kandidat na listi “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO”.

“Građanski karakter naše partije i progresivna politika koja je srž našeg djelovanja, omogućili su nam sve veću podršku i povjerenje građana”, istakao je Adžović. 

On je kazao da pitanja kojima se bave Socijaldemokrate iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne politike, zelene politike, odnosno zaštite životne sredine, kao i ekonomska i pitanja mladih, ali i ranjivih kategorija, predstavljaju poveznicu sa građanima, jer sve građanke i građani Crne Gore bilo kojoj kategoriji da pripadaju, žele da žive pristojno od svog rada. 

“Sada je više nego jasno da su Socijaldemokrate ozbiljan politički akter, tim prije što smo partija stručnih i kredibilnih ljudi koji imaju kapaciteta da Crnu Goru vode putem napretka”, naveo je Adžović. 

On je istakao da pored toga što vode jasnu, konkretnu i dosljednu politiku, Socijaldemokrate u svojim redovima imaju ljude čiji lični i profesionalni integritet, kao i kredibilitet da se bave mnogim temama, zavređuje sve veće poštovanje i povjerenje građanki i građana.

“Mi nijesmo i nećemo odustati od zajedničkog cilja, a to je  demokratska, evropski razvijena država, svih njenih građana podjednako. Mi odlučujemo”, zaključio je Adžović.