ANTIEVROPSKE IZMJENE ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA PUT KA DEPROFESIONALIZACIJI UPRAVE

Izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je predložila vladajuća većina, a koje su u manjoj ili većoj mjeri sporne svima, te oko kojih se oglasila juče i sama EK, su antievropske, antimeritokratske i otvoreno služe isključivo političkom obračunu. Zato su predsjednik Socijaldemokrata Ivan Brajović, potpredsjednik Damir Šehović i član Predsjedništva Boris Mugoša, uputili juče dopis Delegaciji EU u Crnoj Gori u kome je izložen problem, te iniciran sastanak sa predstavnicima Delegacije, budući da je reforma javne uprave jedan od ključnih stubova pregovora sa Evropskom komisijom, a da nas ovakve izmjene značajno udaljavaju od EU članstva.

Naime, suština izmjena je da se za neka od najviših rukovodnih i drugih mjesta u državnoj upravi više neće tražiti ni najmanje prethodno rukovodno iskustvo, kao i minimalno prihvatljiv broj godina radnog iskustva, što pokazuje otvorenu namjeru da se u Upravu dovode neprofesionalni kadrovi bez iskustva. Paralelno se otvoreno najavljuje „racionalizacija“ trenutnih kadrova u državnoj upravi. Ili, prevedeno: „racionalizovaće“ se trenutno zaposleni kadrovi sa iskustvom, a istovremeno intenzivno raditi na dovođenju neprofesionalnih i politički podobnih. Dodatno, ove važne izmjene sračunato se donose bez konsultacija javnosti, uz ignorisasnje EK i svih zainteresovanih strana, što je posebno naglašeno u dopisu upućenom Delegaciji.

Preciznije, ovim izmjenama predviđeno je da starješine organa uprave (npr. direktor Uprave carina, direktor Poreske uprave, Uprave za statistiku, Uprave za nekretnine…); potom visoki rukovodni kadar (sekretar ministarstva i generalni direktor u ministarstvu tj. pomoćnik ministra, pomoćnik direktora Fonda PIO, Fonda zdravstva, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Fonda rada…); te ekspertsko-rukovodni kadar (načelnik, rukovodilac, glavni inspektor…) ne treba da imaju nikakvo rukovodno iskustvo, a što je upravo bila preporuka EK. Za ovako važne pozicije ne tražiti bilo kakvo prethodno rukovodno iskustvo znači otvorenu namjeru da se na te pozicije postavljaju politički podobni.

Svima njima je i drastično smanjen broj godina radnog iskustva kako bi pokrivali te pozicije: kod starješine organa sa postojećih devet na pet; kod visoko rukovodnog kadra sa osam na tri; kod ekspertsko-rukovodnog kadra sa pet odnosno sedam godina na dvije. To, paradoksalno, znači da sad sekretar ministarstva ili pomoćnik ministra može da ima ima isto iskustvo kao službenik odnosno savjetnik I!

Takođe, kako je sad sasvim nelogično i zlonamjerno predloženo da su načelniku potrebne svega dvije godine radnog iskustva, što znači da će njegov podređeni (samostalni savjetnik I koji ima 120 eura manju startnu zaradu i naravno manje nadležnosti i odgovornosti) morati da ima više godina iskustva od samog načelnika, odnosno najmanje tri! Koliko sve gorenavedeno stvarno znači “profesionalizaciju” koju vladajuća većina najavljuje i uspostavljanje meritokratskog sistema, svaki građanin ove države može sam da prosudi.

Dakle, navodno je ključni argument za predlaganje izmjena ovog zakona bilo kreiranje sistema zasluga u državnoj upravi. Neka javnost prosudi sama i je li čist primjer revanšizma sljedeće predloženo rješenje: Starješini organa, odnosno licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra u slučaju bilo kakve organizacione promjene prestaje mandat bez obzira da li su ti poslovi ukinuti ili ne! Da uprostimo: dovoljno je da samo formalno promijenite sistematizaciju i “riješite se” svih kadrova koji vam ne odgovaraju, bez obzira na to da li su ti poslovi zaista ukinuti, bez obzira na to koliko stručno je taj neko svoj posaoobavljao i bez obzira što ljudi na te pozicije dolaze konkursima.

Na kraju, ali ne manje važno: preporuka EU i NVO je bila da tzv. VD stanje, odnosno stanje vršioca dužnosti traje naravno što kraće, jer treba da bude riječ o privremenom rješenju, do trajnog izbora lica na tu poziciju. Ipak, sada je predloženo da se VD stanje sa trenutnih pola godine može produžiti na godinu! I ne samo to:  briše se rješenje, a koje je takođe bilo predlog EU, da prioritet u izboru na VD pozicije imaju naravno službenici iz sistema (jer ga bolje poznaju), te će, očigledno, VD stanje sada služiti za punjenje državne uprave političkim kadrovima, protiv čega se sadašnja vlast “borila”.

Na kraju, namjerno izostavljanje i ignorisanje javnosti, NVO i EK u procesu izmjena ovog zakona, a koji je prethodno donesen sa evropskim partnerima, pokazuje zadnje namjere, kao i namjeru da se ove antievropske izmjene usvoje netransparentno. I, u krajnjem, sve ovo pokazuje principe djelovanja nove vladajuće koalicije, a to je insistiranje upravo na svemu onome protiv čega su do juče tvrdili da se bore.

Zato cijenimo neophodnim hitno uključivanje Delegacije, kako se ne bi desilo da zakoni koji su usaglašeni sa svim relevantnim instancama i koji su urađeni na modernim principima, budu za par nedjelja urušeni politikanstvom, a građani koji rade, ili planiraju da se zaposle u državnoj službi, budu igračka u rukama onih koji ih navodno „oslobađaju“.