Bećirović: Nezakonita javna rasprava o tužilačkom zakonu… bez tužilačkog zakona

Takozvana javna rasprava o izmjenama zakona koji se odnosi na tužilaštvo je nezakonita, jer se ne sprovodi u skladu sa Uredbom o sprovođenju javne rasprave. Naime, suprotno navedenoj Uredbi koju je donijela Vlada Crne Gore, nije bilo nikakvog javnog poziva objavljenog na stranici Ministarstva i portalu e-uprave i, najkomičnije, “sprovodi” se bez javno objavljenog nacrta dokumenta o kome se raspravlja, već se taj dokument dostavlja “na ruke” po slobodnoj procjeni. To je danas saopštio član Predsjedništva Socijaldemokrata Nermin Bećirović.

Koji će biti okrugli stolovi i kad, ko će u njima učestvovati, te kakva je, u krajnjem, to javna rasprava bez elementarnih informacija o predlagaču i, nevjerovatno, bez dokumenta o kome se raspravlja? Zašto se i dalje kriju imena “domaćih eksperata” koji su radili na tekstu nacrta Zakona?

Na kraju, u javnosti se govori da je ovo o čemu se raspravlja “nacrt” Zakona. Ako je tako, pretpostavljamo da ga je morala utvrditi Vlada, a definitivno nije. Ako je tako, “raspravlja” se o neformalnom dokumentu.

Izgleda da vladajuća većina opet nije izvukla pouke iz prvog mišljenja Venecijanske komisije: pokušajima da se nezakonito izbjegne široko učešće javnosti samo se ulazi i u formalnopravne propuste, a time Crna Gora uvlači u još jedan krug problema i blamiranja pred meduunarodnim partnerima. Očigledno da su nažalost prijetnje DF urodile plodom i da je konačno preuzeo potpunu kontrolu nad Vladom, a da mu URA služi samo kao trojanski konj za ostvarivanje ujediniteljskog projekta o kojem Vulin intezivno priča  u poslednje vrijeme.