Boris Mugoša član Zelene poslaničke grupe

Danas je formirana Zelena poslanička grupa, koja  će raditi na promovisanju, pokretanju i sprovođenju inicijativa na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou u skladu sa vrijednostima i principima zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Takođe, navedena poslanička grupa će raditi na jačanju dijaloga, uključivanju javnosti i civilnog sektora u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, te održivog korišćenja energije, zaštite klime, energetske efikasnosti, održive urbane mobilnosti i održivog saobraćaja.

Zelena poslanička grupa u kojoj je za sada devet poslanika vlasti i opozicije, formirana je u okviru projekta koji realizuje Škola političkih studija, uz podršku njemačke organizacije GIZ i Ombudsmana.

U ime Socijaldemokrata, dio tima ove poslaničke grupe je poslanik Boris Mugoša.