Borozan: Podržaćemo inicijativu da Cetinjski manastir koriste vjernici i poštovaoci CPC

CPC predstavlja jedan od stubova identiteta savremene države Crne Gore, što je bila i kroz svoju dugu istoriju. OO SD Cetinje smatra da je opravdana i pravovremena inicijativa građana da Cetinjski manastir koriste vjernici i sveštenstvo CPC i svi ostali vjernici bez diskriminacije i tome daje svoju punu podršku.

Još od 1918. godine ukinuta su sva vjerska prava i slobode Crnogoraca. Ni do danas to pravo na slobodu vjeroispovijesti Crnogoraca nije na pravi i adekvatan način ostvareno.
Jedino u Crnoj Gori princip jednakosti vjerskih prava i sloboda pravoslavnih Crnogoraca nije ispoštovan jer pravoslavni Crnogorci ne mogu izraziti svoja vjerska osjećanja u Cetinjskom manastiru i ostalim vjerskim objektima već, moraju pitati sveštenike crkve druge države da im to pravo i dozvole. Da u crkvama koje su gradili naši preci i ginuli za njih imamo manja prava od građana susjednih država. Gdje je tu logika i elementarno poštenje?

Hramovi, među kojima je i Cetinjski manastir, treba da budu mjesta okupljanja pravoslavnih vjernika. Cetinjski manastir se sada nalazi pod okriljem političke i vjerske dogme SPC koja mu je na dobar način urušila onu vjersku dimenziju koja ga je i krasila.

Čvrsto vjerujući da se u vjeri, u crkvi, u manastiru, građani ne mogu i ne smiju dijeliti na ove i na one, a polazeći od našeg stava da su prava crnogorskih vjernika u Crnoj Gori i te kako ugrožena, SD Cetinje će dati punu podršku inicijativi da se poštovaocima CPC omogući puno pravo slobode vjeroispovjesti i iskazivanja svojih vjerskih osjećaja koje im je na brutalan način oduzeto prije više od stotinu godina.