Canović: Stvoriti pretpostavke za emitovanje filma Quo Vadis Aida na javnom servisu

Pozivamo Vladu i Savjet RTCG da zatraži od menadžmenta Javnog servisa stvaranje pretpostavki za emitovanje filma Quo Vadis Aida, sada kada je i zvanično proglašen najboljim evropskim filmom i da na taj način potvrde svoju evropsku orijentaciju u koju se nominalno zaklinju, a građani vide užasno djelo onih koje najmanje 2/3 aktuelne vlasti ponosno slavi.

“Imamo odgovornost da našim publikama dajemo istinu, možda je to teška istina, možda nije profitabilna…” reditelj J. Žbanić.