PRELEVIĆ: IZGRADITI DRŽAVNE STANOVE ZA MLADE

PRELEVIĆ: IZGRADITI DRŽAVNE STANOVE ZA MLADE

Socijaldemokrate će se zalagati za gradnju državnih stanova koji bi se mladima davali na korišćenje uz povlašćenu kiriju, ili bi im se omogućila kupovina stana po povoljnim uslovima, kao podsticajna mjera na putu osamostaljivanja i rješavanja životnih pitanja. To je…