Čelanović: Katastrofalan rezultat CEDIS-a rezultat nestručnog rukovođenja, a ne poremećaja na tržištu

Menadžment CEDIS/a i dalje pokušava objasniti neobjašnjivo-gubitak od 10,9 miliona jedne od najuspješnijih crnogorskih kompanija, kompanije koja je monopolista na tržištu prenosa električne energije.Da sve bude još tužnije, pokušavaju se saopštenjima izbaviti iz blata u koje su povukli CEDIS, isto onako nevješto i neiskusno kao što su i vodili kompaniju.Uporno pokušavaju sa sebe skinuti odgovornost za katastrofalan finansijski rezultat pripisujući takvo stanje “višoj sili” odnosno poremećaju tržišnih cijena električne energije. To je danas saop[tio generalni sekretar SD Miloš Čelanović.


“Da malo pričamo jezikom argumenata… Ekperti za energetiku iz redova Demokrata preuzeli su kompaniju koja je godinama bilježila  milionske profite.CEDIS je prvi kvartal prošle godine završio sa profitom od preko 2 miliona eura i 1369 zaposlenih. Drugi kvartal (nakon preuzimanja CEDIS-a od strane novog menadžmenta) ova kompanija završava sa poslovnim gubitkom od preko 2 miliona eura i povećanim brojem zaposlenih, tačnije 1417 zaposlenih. Uz napomenu da u ovom periodu nije bilo nikakvog poremećaja na tržištu elekrične enrgije, dolazimo do činjenice da je za svega tri mjeseca ostvaren gubitak veći od 4 miliona eura i broj zaposlenih porastao za 57. Idemo dalje… Treći kvartal je završen sa bilansom od -3,4 miliona i 1519 zaposlenih. U četvrtom kvartalu nastavio se sunovrat poslovanja CEDIS-a,pa je godina završena sa gubitkom od 10,9 miliona eura i 1650 zaposlenih”.

Čelanović je zatim istakao: “Dalje,što se tiče otkupa električne energije kojim rukovodioci CEDIS-a pokušavaju opravdati svoju nesposobnost, treba napomenuti da je već na početku godine bilo obezbjeđeno 70% električne enrgije kojom se pokrivaju gubici na mreži. Takođe, rukovodstvo je zakasnilo sa nabavkom preostalih 30% električne energije koju je trebalo kupiti na berzi u drugom kvartalu dok je cijena iznosila oko 60 eura po MW/h. Ali tada se očigledno menadžment bavio zapošljavanjem! Otkup se desio u trećem kvartalu kada je na berzi cijena MW/h iznosila preko 120eura-duplo skuplje nego u drugom kvartalu.

Međutim, i po ovim cijenama troškovi su se povećali za oko 2,5 miliona eura.
Znajući da je ukupan gubitak 10,9 miliona (sto je za 8,4 miliona veće od povećanih troškova po osnovu nabavke električne energije). lako se može zaključiti da ovakav katastrofalan poslovni rezultat nije posljedica poremećaja na tržišu već nestručnog rukovodjenja i nekontroliranog partijskog zapošljavanja!

Znajući da nas očekuju lokalni izbori u 14 opština,ukoliko ostane isti menadžment, ne bi začudilo da rezultati poslovanja CEDISa budu gubitak 15 miliona-broj zaposlenih 2000!”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *