ČELANOVIĆ: PODRŠKA IZVOZU I POBOLJŠANJU LIKVIDNOSTI PRIVREDE

Socijaldemokrate se zalažu za povoljne kreditne linije za finansiranje izvoza crnogorske privrede uz subvencionisanje kamatne stope, sa posebnim fokusom na stimulisanje izvoza gotovih proizvoda, poručio je danas Miloš Čelanović, kandidat SD na parlamentarnim izborima. On je dodao i da je neophodna podrška poboljšanju likvidnosti crnogorske privrede ali i rigorozno sankcionisanje vlasnika nesolventnih preduzeća koji preko povezanih lica otvaraju nova preduzeća. “Socijaldemokrate smatraju potrebnim  i objavljivanje informacija o firmama u blokadi na dnevnom nivou, umjesto mjesečno, što je dosadašnja praksa”.

Kako je dodao, SD kao jedan od prioritetnih programskih ciljeva ističe neophodnost smanjenja spoljnotrgovinskog deficita, a snažno će se zalagati za poboljšanje likvidnosti privrede.  “Jedan od prioriteta mora biti podsticanje izvoza u cilju smanjenja ogromnog spoljnotrgovinskog deficita”, saopštio je Čelanović i dodao da je u tom smislu potrebno izraditi sveobuhvatnu strategiju za podsticanje izvoza i obezbijediti pomoć izvoznicima kroz savjetodavne usluge, istraživanja tršišta i promotivne aktivnosti.

Čelanović ističe i da je za brži i efikasniji oporavak privrede i njeno nesmetano funkcionisanje neophodno raditi na poboljšanju likvidnosti privrednih subjekata. “U tom smislu, Socijaldemokrate se zalažu za primjenu instituta multilateralne kompenzacije, tj. prebijanja obaveza i potraživanja između više preduzeća. Takođe, zalažemo se za adekvatnu kreditnu podršku za poboljšanje likvidnosti”, naveo je Čelanović.