Ćorović: Rast cijene peleta i drva nedopustiv, zabraniti izvoz peleta i ograničiti cijene peleta i drva

? Odluku o zabrani su već donijele Bosna i Hercegovina, početkom juna i ta odluka važi 90 dana, tj. do kraja septembra. I Vlada Srbije takodje je zabranila krajem maja izvoz, a u Službenom listu u odluci se kaže: “cilj zabrane izvoza je sprečavanje kritične nestašice ovih proizvoda”, odnosno ublažavanje posledica nestašice nastale usled povećanog izvoza, kao i “potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržistu energenata”.

♻️Mnogi na sjeveru Crne Gore su korisnici programa Energy Wood koji je pokrenula Vlada Crne Gore, podrazumijevao je nabavku kotlova na pelet gdje država subvencioniše kamate na kredite kod komercijalnih banaka, a sve zarad smanjenje emisije CO2. 

❌️Ovih dana je teško doći do peleta i po cijeni od 280€ po toni (prošle godine u ovom periodu je bio oko 150€ po toni). Mnogi će biti prinudjeni da se griju na  ugalj po cijeni od 115€ sa prevozom po toni, što znači veće zagadjenje vazduha u zimskom periodu. 

✅️Rješenje je subvencija Vlade CG proizvodjačima da smanje cijenu peleta i drva za gradjane Crne Gore, kao i zabrana izvoza.

?Pozivam Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma  kao i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da hitno reaguju i zaštite stanovnike Crne Gore tako što će zabraniti izvoz naše sirovine dok naši stanovnici ne podmire svoje potrebe. 

?U Bijelom Polju prekoračenje u zagadjanju vazduha je tokom prošle godine bilo 91 dan. 

?Koliko sam uspio da se upoznam se nekim podacima, saznao sam da se DRI bavila zagadjenjem vazduha i rezultatima te smatraju da je ključno da njihove nalaze podrže u Skupštini Crne Gore. Zato je na sastanku  predstavnika DRI-a sa članovima Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranj, krajem januara, dogovoreno da se u narednom periodu održi posebna sjednica u formi konsultativnog saslušanja povodom DRI Izvještaja o kvalitetu vazduha. Mislim da ove sjednice nije bilo, pa pozivam da se što hitnije pozabavimo ovim problemom. 

?️Zanimljivo je da je na osnovu Zakona o životnoj sredini formiran i Eko-fond koji je osnovala Vlada kao zasebno pravno lice. Zagađivači su dužni da plaćaju eko-naknadu, zbog zagađivanja životne sredine, koja se plaća po principu ,,zagađivač plaća”. Eko-naknadu dužna su da plaćaju pravna i fizička lica za ispuštanje zagađujućih materija u vazduh, uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i stvaranje i deponovanje opasnog otpada. Prihod ovog fonda u prošloj godini je bio 269.893€. 

✅️Sredstva za subvenciju se mogu i moraju obezbijediti, da cijena peleta u zagadjenim Opštinama na sjeveru CG ne prelazi cijenu od 200€ po toni. Upravo zahvaljujući amandmanskom djelovanju SD-a na Zakon o ograničenju cijena, Vladi je omogućeno da ograniči cijenu sredstava za ogrijev. Njena je obaveza da zabrani izvoz što prije. Na taj način pomoći će se i ovako osiromašeni sjever odakle se i crpi sirovina, a i sačuvaćemo životnu sredinu i imaćemo znatno kvalitetniji vazduh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *