Dabović: Bar nijesu zgrade, Bar smo mi, ljudi

Socijaldemokrate Bara će svake godine obezbijediti povećanje iznosa sredstava na ime socijalnih davanja za najmanje 15 odsto, saopštila je kandidatkinja SD-a za odbornicu u Baru, Jelena Dabović.

Ona je kazala da će lista „Novo vrijeme za Bar“ aktivno raditi na kreiranju novih programa za pružanje pomoći i podrške bolesnim, starim, osobama sa invaliditetom, bekućnicima, nezaposlenima, zavisnicima, žrtvama nasilja, samohranim roditeljima i drugim socijalno – ranjivim kategorijama.

“Zalagaćemo se za opredjeljivanje većih sredstava iz Budžeta opštine Bar za Narodnu kuhinju u kojoj svakodnevno obrok dobija 250 naših sugrađana. Promovisaćemo rodnu ravnopravnost i adekvatnu zaštitu ugroženih grupa kroz otvaranje „Skloništa za žrtve nasilja“ gdje bi se objezbijedila adekvatna zaštita i stručna pomoć. U saradnji sa javnim i privatnim sektorom, Pružaćemo snažnu podršku djeci koja sa navršenih 18 godina moraju da napuste hraniteljske porodice, kako bi im se obezbijedili adekvatan smještaj i mogućnost zaposlenja”, saopštila je Dabović.

Dabović je saopštila da, za razliku od populističkih obećanja, Socijaldemokrate nude realna i ostvariva rješenja, koja će istinski uticati na kvalitet života svih Baranki i Barana, sa posebnim akcentom na ranjive kategorije.

“Bar nijesu zgrade, Bar smo mi, ljudi”, zaključila je Dabović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *