DIK POTVRDIO LISTU SOCIJALDEMOKRATA

Državna izborna komisija potvrdila je listu „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO“ za učešće na parlamentarnim izborima 30. avgusta ove godine.

Nosilac liste Socijaldemokrata biće predsjednik partije i aktuelni predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović, diplomirani inženjer građevine. Od uvođenja višestranačja nalazio se na većem broju značajnih političkih pozicija, od čega je bio poslanik u Skupštini Crne Gore i ministar u Vladi Crne Gore u dva mandata.

Na drugom mjestu nalazi se dr Damir Šehović, potpredsjednik partije i aktuelni ministar prosvjete. Šehović je završio ekonomski fakultet u Podgorici, a magistrirao je i doktorirao u Beogradu. Tokom studija, nagrađivan je kao najbolji student Ekonomskog fakulteta. Autor je više naučnih radova iz oblasti finansija i makroekonomije. Od 2005. je zaposlen i na Ekonomskom fakultet, gdje izvodi nastavu na više predmeta.

Treći na listi Socijaldemokrata je mr Boris Mugoša, član Predsjedništva partije i poslanik Socijaldemokrata u Skupštini Crne Gore. Ekonomski fakultet završio je u Podgorici, a magistrirao je na državnom Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Obavljao je funkciju zamjenika gradonačelnika Podgorice, zadužen za oblast socijalnog staranja, kulture i sporta. Aktivno se bavio tenisom, bio je prvak i reprezentativac Crne Gore i Jugoslavije, kao i selektor teniske (Davis Cup) reprezentacije Crne Gore.

Za njim slijedi Marija Blagojević, dipl. politikološkinja. Članica je Predsjedništva i GO Socijaldemokrata i odbornica u Skupštini Glavnog grada Podgorica. Sertifikovana je trenerica UNDP-a za rodnu ravnopravnost. Članica je Ženske političke mreže Crne Gore. Peti na listi Socijaldemokrata je Mićo Orlandić, dipl. politikolog, potpredsjednik partije i predsjednik SO Bar. U dugogodišnjoj političkoj karijeri pokrivao je veći broj značajnih pozicija, od čega je bio direktor Uprave za nekretnine, ministar bez portfelja u Vladi Crne Gore i poslanik u Skupštini Crne Gore u više saziva.

Šesto mjesto na listi zauzima poznati podgorički dječiji hirurg, dr Đorđe Suhih. Suhih je predsjedni Skupštine Glavnog grada Podgorice. Da Socijaldemokrate mlade ljude stavljaju u prvi plan govori sedmi na listi, Nihad Canović, diplomirani ekonomista. Canović trenutno obavlja funkciju potpredsjednika Opštine Plav. Osmo mjesto na listi pripalo je Budimirki Đukanović, diplomiranoj sociološkinji. Đukanović se od početka svoje profesionalne karijere nalazi u resoru socijale. Radila je kao socijalna radnica u Centru za socijalni rad u Nikšiću, obavljala funkciju Načelnice Direkcije za zaštitu ranjivih grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, a trenutno se nalazi na poziciji direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u istom ministarstvu. Deveti na listi Socijaldemokrata je Faruk Kalač, diplomirani inženjer šumarstva i predsjednik rožajskog odbora partije. Kalač je čitav profesionalni angažman proveo u šumarstvu, gdje je obavljao više funkcija, od čega je najznačajnija šef P.J. Rožaje Uprave za šume. Deseti na listi je dr Kenan Hrapović, član Predsjedništva partije i aktuelni ministar zdravlja. Hrapović je završio Ekonomski fakultet u Podgorici, nakon čega je magistrirao i doktorirao. U bogatoj profesionalnoj karijeri pokrivao je značajne pozicije, od čega je najvažnija direktor Fonda za zdrastveno osiguranje Crne Gore

11. Danilo Mirotić – generalni sekretar Socijaldemokrata Crne Gore

12. dr Mevlida Gusinjac – predsjednica OO SD Bijelo Polje, specijalista medicine rada

13. Stanislava Tanja Bardić – specijalista predškolskog vaspitanja

14. dr Andrija Lompar – predsjednik OO SD Kotor, inženjer brodogradarstva, profesor na Fakultet za pomorstvo u Kotoru

15. Zdravko Mitrović – predsjednik OO SD Tivat, privatnik

16. mr Irma Nišić – međunarodni sekretar SD CG, mr politikologije

17. dr Ivan Gazivoda – predsjednik OO SD Cetinje, specijalista anestezije sa reanimatologijom

18. Dženadin-Džeko Radončić – predsjednik OO SD Gusinje, diplomirani menadžer, privatni preduzetnik

19. Emil Đokić – predsjednik OSD CG, diplomirani ekonomista

20. Tatjana Fanfani – predsjednica OO SD Herceg Novi, ekonomista ekonomike, ugostitelj

21. Ćazim Hodžić – predsjednik OO SD Ulcinj, diplomirani ekonomista, vlasnik jedne od najpoznatiji crnogorskih plaža, Dolcinium Kite Surf klub

22. Radovan Radulović – predsjednik OO SD Danilovgrad, bachelor menadžer u carinama, špediciji i osiguranju, izvršni direktor kompanije “Montenomaks Control&Logistics”

23. dr Safet Korać – doktorirao na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci, predavač na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici

24. Nataša Marković – predsjednica OO SD Pljevlja, diplomirani ekonomista i diplomirani trener odbojke

25. Nikola Medenica – predsjednik OO SD Kolašin, diplomirao na Prirodno matematičkom fakultetu u Podgorici, direktor Agencije za zaštitu životne sredine

26. Milan Popadić – predsjednik OO SD Mojkovac, diplomirani menadžer

27. Radojka-Rada Koprivica – predsjednica FŽ SD CG, profesorica srpsko-hrvatskog jezika i književnosti

28. Nermin Bećirović – diplomirani menadžer, potpredsjednik Opštine Bijelo Polje

29. Esad Plunac – pedagog, istaknuti sportski i humanitarni radnik

30. Pina Bubanja – diplomirani flautista

31. Onur Babaić – predsjednik OO SD Berane, diplomirani pravnik

32. Marko Rakočević – diplomirani ekonomista, potpredsjednik Odbora SD-a Glavnog grada Podgorice

33. dr Ljiljana Adžić – specijalista opšte medicine

34. Darko Vukčević – diplomirao na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru

35. dr Safet Lješnjanin – specijalista ginekologije i akušerstva, doktor nauka zdravstvenog menadžmenta, predavač na Visokoj medicinskoj školi u Beranama

36. mr Snežana Burzan – magistar medija i PR, direktorica KIC „Budo Tomović“

37. Petar Ivković – predsjednik OO SD Budva, potpredsjednik Opštine Budva

38. Martina Ćulafić – profesorica književnosti

39. Spasoje Ostojić – predsjednik OO SD Žabljak, diplomirani ekonomista

40. Samir Adžović – predsjednik OO SD Tuzi, profesor crnogorskog jezika i književnosti

41. Sonja Seferović – specijalista politehnike u pomorstvu, potpredsjednica Opštine Kotor

42. Saša Popović – predsjednik Odbora Socijaldemokrata Gradske opštine Golubovci, tehničar tehničko-kolske službe

43. Jasmina Liković – turistički tehničar

44. Veselin Dragović – diplomirani geograf

45. Aleksandra Masoničić – diplomirana pravnica

46. Miralem Feratović – diplomirani ekonomista

47. dr Fikret Mujević – specijalista medicine rada

48. Nela Milović – specijalista engleskog jezika i književnosti i specijalista menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu

49. Ilija Grgurović – potpredsjednik Opštine Danilovgrad

50. Milena Purlija – magistar ekonomije

51. Marko Radojević –arhitekta, potpredsjednik Opštine Nikšić

52. Emina Brković – diplomirana pravnica

53. Vladimir Knežević – diplomirani geograf

54. Isljam Ćeman – predsjednik OO SD Petnjica, nastavnik

55. Ana Matijević – diplomirana pravnica

56. Miloš Čelanović – diplomirani ekonomista

57. Aleta Omeragić – magistrica filologije

58. Ismar Ćorović – diplomirani pravnik (kriminalistika)

59. Sanija Srdanović – nastavnica

60. Rajko Komnenić – diplomirani menadžer, privatnik

61. Gordana Stevović – diplomirana pravnica

62. Nikola Zirojević, portparol SD CG, bachelor elektrotehnike

63. Ivana Raščanin Radičević – magistrica politikologije

64. Aleksa Prelević – student Pravnog fakulteta u Podgorici

65. Fatima Mehović – diplomirani biolog

66. Jelena Vučeraković – specijalista za finansijsko poslovanje za mala i srednja preduzeća

67. Milena Raičković – diplomirana pravnica i magistrica menadžmenta u hotelijerstvu

68. Darmin Ganić – završio slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti Državnog univerziteta u Novom Pazaru

69. Elida Korać – diplomirani novinar

70. Stefan Šušter – diplomirani pravnik, advokat

71. Vanja Raičević – predsjednica FŽ SD Berane

72. Orhan Dautović – diplomirani psiholog

73. Olivera Martinović – predsjednica FŽ SD Cetinje

74. Milena Đonović – specijalista menadžmenta javnog sektora

75. Jelena Bulatović – specijalista finansija i bankarstva, profesionalno se bavila skijanjem

76. Katarina Ivanović – diplomirani ekonomista

77. Milivoje-Miro Raičević – predsjednik Foruma penzionera SD CG, diplomirani pravnik, advokat

78. Mubera Kurpejović – diplomirana pravnica

79. Goran Petrović – diplomirani pravnik

80. Selim Resulbegović – arhitekta

81. Žarko Radulović – ugostitelj