Socijaldemokrate odlučno i odgovorno čuvaju i njeguju državotvornu svijest kojom bi se podičile i mnogo veće države, ali će i beskompromisno svakodnevno reagovati na sve one pojave koje dolaze od pojedinaca, ali i određenih organizacija a imaju za cilj urušavanje državnog indentiteta.

Crnogorska država baštini višemilenijumsku istoriju multikulturalizma, multinacionalne i multivjerske tolerancije i skladnog suživota ljudi, naroda i etničkih, vjerskih i drugih manjinskih zajednica.

Za Socijaldemokrate, ogromno bogatstvo Crne Gore je multikulturalizam i njen biološki zdrav demografski potencijal u velikoj mjeri formiram saobrazno autentičnom pravnom nasljeđu i etičkom poretku.

Socijaldemokrate afirmišu srednje slojeve društva, kao tradicionalno socijalno-ekonomsko uporište socijaldemokratije, kako bi ih učinili pravno slobodnim, ekonomski samostalnim, nepotčinjenim ničijem apsolutnom vanjskom autoritetu i samosvjesnim u potrebi očuvanja državnog identiteta i odbrani zajedničkog multietničkog bića Crne Gore.

Socijaldemokrate se zalažu za poštovanje i zakonski utemeljenu upotrebu državnih simbola.