Đuričković: Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova nemaju kontrolu nad kreiranjem vanjske politike Crne Gore

Pokazalo se da Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova nemaju kontrolu nad kreiranjem vanjske politike Crne Gore, koja je evidentno kamen spoticanja i pokazatelj trulosti “Sporazuma” koji okuplja parlamentarnu većinu, saopštio je međunarodni sekretar SD-a Miloš Đuričković.

„Prvi simptomi trulosti “Sporazuma“ koji okuplja parlamentarnu većinu, mogli su se viđeti već krajem prošle godine, ali i početkom ove godine. Da će vanjska politika zemlje biti kamen spoticanja, moglo se viđeti i prilikom učešća skupštinske delegacije na proslavi nesutavnog dana Republike Srpske, zatim učešća Mandića u izbornom štabu Vučića, otpriznavanju Kosova od strane Zete, uvođenjem zastave tuđe države u Skupštinu, posjetom Dodika i brojnim drugim primjerima”, naveo je Đuričković.

On je podsjetio da su ti i takvi postupci pravdani kao lični i partijski potezi, a ne kao zvanični stav države Crne Gore.

„Često su se Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova, nespretno i nedovoljno, ograđivali od konstituenata vlasti, pokušavajući da prikriju štetu po zvanični vanjskopolitički kurs. Takva strategija je unaprijed bila osuđena na propast i svoj konačni potop je doživljela prilikom glasanja na POSP-u, kada je predstavnik ZBCG jasno saopštio stavove po pitanju Rusije i NATO-a svojom uzdržanošću PES i Demokrate potvrdili.

Najava da će Maja Vukićević, šefica crnogorske delegacije u PSSE da glasa protiv prijema Kosova u Parlamentarnu Skupštinu Savjeta Evrope, potvrda je da “Sporazum” parlamentarne većine mrtvo slovo na papiru”, istakao je Đuričković.

On je istakao da se postavlja pitanje da li će nakon najavljene rekonstrukcije Vlade doći do promjene vanjsko-političkog kursa Crne Gore.

„Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova nemaju kontrolu nad kreiranjem vanjske politike Crne Gore. Nameće se logično pitanje, da li će išta ostati od utemeljene i zapadno orijentisane vanjske politike Crne Gore, kada ZBCG uzme puno učešće u Vladi, nakon najavljene rekonstrukcije, zaključio je Đuričković.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *