Upoznajte

Opstinski odbor Berane

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.

Onur Babaić

Predsjednik


Predsjedništvo


Onur Babaić

Adnan Pačariz 

Veselin Dragović

Vanja Raičević

Vladimir Jašović

Bedrija Lucević

Naser Gargović

Branislav Golubović

Sanja Đukić

Mirza Gargović


Opštinski odbor

Onur Babaić – predsjednik

Veselin Dragović – potpredsjednik, odbornik

Adnan Pačariz – sekretar

Vanja Raičević – predsjednica Foruma žena

Vladimir Jašović – predsjednik Omladine Socijaldemokrata

Naser Gargović

Sanja Đukić

Bedrija Lucević

Branislav Golubović

Mirza Gargović

Irvin Šabotić

Milica Marković

Rita Barjaktarović

Jelena Kastratović

Adnan Šuntić

Đoko Raičević

Radoslav Golubović

Vladimir Ivanović

Lidija Raičević

Rebeka Čilović

Admir Hadrović

Boro Jokanović

Miloš Nedić

Branka Komar

Mirko Sekulić

Vladan Popović

Nataša Jovančević

Enis Ramdedović

Aleksandra Bašić

Jasmina Jašarović

Vladan Babović

Boro Kuč

Aco Čukić

Jelena Nišavić

Ratko Simonović

Milan Radević

Biljana Labović

Milica Milačić