Potrebno je uvesti fleksibilno radno vrijeme za roditelje djece do tri godine. Takođe, neophodno je radni prostor i vrijeme, u najvećoj mogućoj mjeri, prilagođavati obavezama oko porodice, stoji, između ostalog, u inicijativi Socijaldemokrata o kojoj su danas sa Savezom sindikata Crne Gore razgovarali potpredsjednik SD Boris Mugoša i predsjednica Foruma žena SD Ivana Raščanin-Radičević. Inicijativa će ubrzo u cjelosti biti predstavljena javnosti, a ukoliko se ona usaglasi i prihvati od nadležnih, trebalo bi da dovede do usklađivanja Opšteg kolektivnog ugovora i određenih izmjena u Zakonu o radu.

Ideja je dakle da se radno okruženje prilagodi potrebama zaposlenih roditelja, da se uvede fleksibilnije radno vrijeme za roditelje kojima je to neophodno, kao i čitav niz drugih aktivnosti, koji bi poslužile boljem usklađivanju privatnog i poslovnog života. Za takve izmjene socijalni partneri, uključujući Savez sindikata, pokazali su otvorenost i podršku, ističući da se zajedničkim radom na tom polju mogu napraviti veliki iskoraci.

“Ova inicijativa, ukoliko se bude primijenila, kreiraće jedan potpuno drugačiji poslovni i porodični ambijent. To će značiti bolju porodičnu organizaciju i više vremena sa djecom, ali ne nauštrb poslodavca. Poenta je prije svega u racionalnijoj raspodjeli vremena”, poručili su Mugoša i Raščanin-Radičević.