Forum penzionera je organizacija penzionera Partije.

Forum penzionera se, uvažavajući temeljne ciljeve i principe Partije, zalaže za prava penzionera i zaštitu tih prava, a naročito za poboljšanje položaja penzionera u društvu.
Kako je jedan od osnovnih principa socijaldemokratije jednakost ljudi i prava svakoga na jednake mogućnosti i izgradnja humanijeg društva jednakih šansi, naš cilj, kao organizovanog dijela društva, jeste opšte blagostanje. Upravo zbog toga ćemo se mi zalagati da smanjimo društvene razlike te da samim tim omogućimo pravednost u društvu i zagarantovano pravo jednakih mogućnosti.

Socijalna pravda i izgradnju humanijeg društva jednakih šansi iziskuje angažovanje razumnih, poštenih i radnih ljudi. Stoga će naš tim činiti građani koji žele, i nakon odrađenog radnog vijeka, da utiču i mijenjaju stanje u društvu.

Forum penzionera će prikupljati, sistematizovati i kontinuirano pratiti strukturu penzionera kao i socijalno-zdravstveno stanje, te planirati potrebne akcije u pomoći penzionerima iz raznih oblasti.

Zalaganje za socijalnu pravdu znači i zalaganje za politiku sa ljudskim likom, odnosno borbu za prava kako radnika, tako i onih koji su završili svoj radni vijek, za ostvarivanje socijalne sigurnosti i brigu o nezaposlenima, uvažavanje penzionera, popravljanje statusa srednje klase, ravnopravan položaj žena i participaciju marginalnih i ranjivih grupa u procesu odlučivanja.
Za svakog čovjeka su sloboda, ravnopravnost, srazmjerna raspodjela društvenog bogatstva, uvažavanje, solidarnost i jednakost šansi osnovne vrijednosti i načela pravde, a na tim načelima se i naša politika zasniva.

Statut SDCG

Preuzmite Statut Socijaldemokratske partije Crne Gore.

Program SDCG

Preuzmite Kongrese Socijaldemokratske partije Crne Gore.