Forum žena SD Glavnog grada izabrao novo rukovodstvo – Vesna Raičević predsjednica

Forum žena Socijaldemokrata Glavnog grada na juče održanoj sjednici izabrao je novo rukovodstvo. Za predsjednicu je izabrana preduzetnica Vesna Raičević, dok je pravnica Sandra Milićević izabrana za novu sekretarku odbora.

Predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata Crne Gore, mr Ivana Raščanin Radičević, istakla je važnost ravnopravnog učešća žena u svim oblastima društvenog života, jednakih mogućnosti da žene učestvuju u donošenju odluka i kreiranju stvarnosti, ali i jednakog poštovanja ličnosti, znanja i sposobnosti.

„Forum žena će kroz svoje aktivnosti afirmisati pitanja vezana za ukupni status žena, ulogu i položaj i time pomoći proces reformi koje će omogućiti stvaranje stabilnog humanog i pravednijeg društva koje se temelji na principima demokratije. Prioritet u radu u narednom periodu će biti zalaganje za osnaživanje žena da preuzmu aktivniju ulogu u političkim procesima, ali i kreiranje konkretnih politika koje se tiču žena, sa posebnim akcentom na pitanje rodne ravnopravnosti, ekonomskog osnaživanja i većeg zalaganja za temeljne vrijednosti demokratije.

Predsjednik OO SD Glavnog grada, Marko Rakočević, poželio je uspješan budući radi novoizabranom rukovodstvu i odboru Foruma žena, ističući da će se, prvenstveno kao čovjek, a onda i kao političar, uvijek zalagati za jednaka prava, šanse i mogućnosti za sve, te da će uvijek podržavati žene u nastojanjima da budu ravnopravne učesnice u političkim i drugim društvenim procesima.

Novoizabrana predsjednica FŽ SD Glavnog grada, Vesna Raičević, zahvalila je prisutnima na ukazanom povjerenju i istakla da će novo rukovodstvo Foruma žena raditi na daljem jačanju organizacije u cilju promovisanja ideje izvorne socijaldemokratije i principa rodne ravnopravnosti.

Sjednici su, u ime OO SD Glavnog grada, prisustvovali i Milena Purlija i Jovan Đurišić, potpredsjednici odbora, kao i Emil Đokić, sekretar.