Upoznajte

Generalni sekretarijat

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo ! 

Danilo Mirotić

Generalni sekretar

Irma Nišić

Međunarodni sekretar

Emil Durumbašić

Poslovni direktor