Hrapović: Socijaldemokrate ponosne na rezultate u zdravstvu

“Zdravstveni sistem je temelj – sve je manje važno kada je zdravlje narušeno. I sve je lakše kad smo zdravi: mi, porodica, društvo. Socijaldemokrate to znaju, i ponosni smo na rezultate zdravstvene politike, koju smo, uz podršku Vlade vodili u prethodne četiri godine.” To je poručio član Predsjedništva Socijaldemokrata i ministar zdravlja Kenan Hrapović.

Kako je istakao Hrapović, zajedno sa Vladom je rađeno na tome da medicinski kadar ima prije svega veće mogućnosti za usavršavanje, pa se za kontinuiranu medicinsku edukaciju na godišnjem nivou izdvajalo i do 750.000 eura. Govoreći o usavršavanjima, istakao je da je u protekle 3 godine zdravstveni sistem odobrio 268 specijalizacija i 48 užih specijalizacija, dok će se naredne godine 146 ljekara specijalista vratiti u crnogorski sistem.

“Za dostupniju zdravstvenu zaštitu umrežene su privatne apoteke u sistem javnog zdravlja, pa su redovi za ljekove i nestašice daleka prošlost crnogorskog zdravstva. Uvođenjem elektronskih servisa u zdravstvu: e-zakazivanje, e-recept, e-laboratorija i mnogih drugih, omogućeno je da pacijenti svoje potrebe ostvare bez čekanja u redovima. Takođe, crnogorski zdravstveni sistem više nije na začelju Evrope po svojoj uspješnosti. Od neslavnog 35. mjesta iz 2015 godine, danas smo ocijenjeni napretkom koji se ogleda u 23. poziciji evropskih sistema. Takođe, poslednje istraživanje javnog mjenja zdravstvenom sistemu dalo je najvišu ocjenu za povjerenje”, istakao je Hrapović.

Hrapović je istakao i značaj vođenja računa o statusu zdravstvenih radnika: “Drago mi je da ulaganjem 1,5 miliona eura za 3 godine u Stambenu zadrugu „Zdravstvo“ riješeno egzistencijalno pitanje za 167 porodica, kao i da je opredijeljeno isto toliko sredstava za naredni trogodišnji period.”

Kako je dodao, “Od početka mandata sam se zalagao i uvijek ću biti na strani povećanja plata zdravstvenim radnicima. Država je imala sluha za najhumaniju profesiju i procenat uvećanja zarada u zdravstvu vrednovala najviše u odnosu na mogući finansijski momenat, a svakako najviše u odnosu na ostala povećanja u javnom sektoru, tako da su Zdravstvu povećane plate za 15,3 %”.