HRAPOVIĆ: TRI KLINIKE, TRI BOLNICE I BROJNI E-SERVISI U PROGRAMU SOCIJALDEMOKRATA

Izgradnja bolnice u Pljevljima, Podgorici i primorju, te Klinike za infektivne bolesti, Klinike za kožne bolesti, Klinike za mentalno zdravlje, ali rekonstrukcija Stare bolnice “Danilo I“ na Cetinju, kao i brojni e-servisi su u programu Socojaldemokrata i planovi na čijoj realizaciji ćemo insistirati u naredom periodu. Osim toga, uvođenjem elektronskih servisa u zdravstvu: e-zakazvanje, e-recept, e-laboratorija i mnogih drugih, započeli smo ozbiljan ciklus unapređenja zdravstva, koji planiramo dalje da razvijamo. To je saopštio danas Kenan Hrapović, kandidat na listi “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO”.

Sve navedeno uz poboljšanje farmaceutske politike kroz dostupnije ljekove i terapije, prema Hrapovićevim riječima, za krajnji rezultat će imati veće zadovoljstvo pacijenta i poboljšanje zdravstvenih ishoda.

“Takođe ćemo se zalagati za jaku mrežu zdravstvenih ustanova u javnom sektoru, jačanjem primarne zdravstvene zaštite”, rekao je Hrapović.

On je istakao da će jedno od prioritetnih pitanja biti organizacija, struktura, položaj, rad i kompetencije zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou.

“Naravno, kvalitet zdravstvene usluge zavisi od ljudskih resursa”, kazao je Hrapović i dodao da će se Socijaldemokrate sa posebnom pažnjom baviti pitanjem poboljšanja materijalnog položaja i kontinuiranog edukovanja i napredovanja zdravstvenih radnika.

On je podsjetio i na rezultate iz prethodnog perioda poput činjenice da se za medicinsku edukaciju na godišnjem nivou izdvajalo i do 750.000 eura. U protekle 3 godine zdravstveni sistem je odobrio preko 300 specijalizacija i užih specijalizacija, a plate su povećane 15,3%. Samo u periodu od 2017-2019 godine u medicinsku opremu je uloženo 15,2 miliona eura. Gotovo 7 miliona eura u prethodne 3 godine investirano je u adaptaciju i rekonstrukciju zdravstvenih objekata.