KADROVI SD-A ZNAČAJNO UNAPRIJEDILI SOCIJALNE SERVISE I SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Socijaldemokrate se kao partija koja teži društvu socijalne jednakosti i pravde, sa posebnim fokusom odnose na ranjive kategorije stanovništva, a kroz aktivnosti Fonda zdravstva, značajno smo unaprijedili sistem zdravstvene zaštite, rad zdravstvenih radnika i kvalitet liječenja.

Radojka Koprivica, kandidatkinja na listi “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – MI odlučujemo DOSLJEDNO”, istakla je da će se Socijaldemokrate zalagati za osnaživanje i stimulisanje saradnje sa civilnim sektorom i pojedincima kroz projekte u cilju pomoći ranjivim grupama stanovništva, ali i kadrovsko, prostorno i tehničko osnaživanje institucija iz oblasti socijalne zaštite.

„Želja i napori da se obezbijede adekvatni i kvalitetni uslovi i kapaciteti za jačanje institucija iz oblasti socijalne zaštite, najbolje su vidljivi na primjeru rada i rezultata nikšićkog Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Ispunjeno je jedno od ranijih obećanja, pa je Dnevni centar proširio djelatnost socijalne zaštite na starije od 27 godina, uvažavajući njihov najbolji interes i poštujući ključne standarde u ovoj oblasti“, istakla je Koprivica.

Prema njenim riječima u planu je zaokruživanje dnevnog boravka i za OSI trećeg doba, kroz organizaciju usluge dnevnog boravka ili smještaja, za šta je potrebno projektovati kapacitete u staračkim domovima. Takođe, dodala je da će nastojati da pruže i podršku u pogledu usluga zbrinjavanja osoba sa težim smetnjama iz spektra autizma.

Predstavljajući rad Socijaldemokrata u oblasti socijalne i dječje zaštite, Ivan Terzić, sekretar  Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje u okviru Glavnog grada,  kazao je da je SD, participirajući u izvršnoj vlasti, dao doprinos unapređenju postojećih socijalnih servisa, kreiranju i pokretanju novih.

Među najznačajnim postignućima Terzić je istakao povećanje broja korisnika pomoći i njege u kući za starije osobe, za više od 30% i broj obroka u narodnoj kuhinji za 20%, dok je dodijeljeno 30 stambenih jedinica licima u stanju socijalne potrebe i dvostruko uvećana vrijednost paketića za novorođenčad.

“Prvi put smo pokrenuli servis personalne asistencije kao pomoć u kući za osobe sa invaliditetom. Isto tako, pokrenuli smo i servis mobilnih timova za OSI, koji je za kratko vrijeme u potpunosti opravdao svoju ulogu u pružanju psihosocijalne podrške ovim licima. U saradnji sa civilnim sektorom, ušli smo u zajednička partnerstva na projektima kao što je “Prevoz od vrata do vrata za OSI”, koji će, nakon završetka projekta, ostati kao trajni socijalni servis u Glavnom gradu”, kazao je Terzić.

Terzić je istakao da je realizovan niz edukacija, ali i podržani projekti iz oblasti prevencije bolesti zavisnosti, rodne ravnopravnosti, položaja romske i LGBT zajednice.

„Glavni grad će dobiti Gradsku senior karticu koja je namijenjena penzionerima i starijim sugrađanima, kojom će se ostvarivati popusti na proizvode i usluge kod kompanija koje posluju na teritoriji Podgorice. Prvi put će centar Glavnog grada dobiti taktilne površine za lakše kretanje slijepih i slabovidih osoba“, dodao je Terzić.

Terzić je istakao da su usvajanjem lokalnog Plana socijalne inkluzije i razvoja usluga socijalne i dječje zaštite za period 2020-2023. Obuhvaćene sve ranjive ciljne grupe, koje će u sljedećim godinama biti u fokusu naših aktivnosti i dodao: „Mi u Socijaldemokratama mislimo i na budućnost naših građana. Postavili smo sebi nove izazove na polju razvoja usluga socijalne i dječje zaštite na kojima ćemo predano raditi“.Sead Čirgić je kroz primjer rada Fonda za zdravstveno osiguranje kojim rukovodi, predstavio rezultate kojima je unaprijeđen sistem zdravstvene zaštite, ističući da je značajno uvećan budžet Fonda zdravstva, ali i unaprijeđen model finansiranja zdravstvenog sistema.

„Uspostavili smo novi model evidentiranja i plaćanja zdravstvenih usluga, svojstven najrazvijenijim zemljama svijeta. inaprijeđeno je pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštite vodeći prije svega računa o najosjetljivijim kategorijama osiguranih lica, dok je za djecu obezbijeđeno liječenje u referentnim centrima, bez obzira da li postoji ugovor sa ustanovom“, kazao je Čirgić.

On je naveo da je proširena lista dijagnoza za medicinsku rehabilitaciju, kao i lista  medicinsko tehničkih pomagala, posebno za djecu do 18 godina i dodao: „Na listu pomagala uvršteni su i uređaji i senzori za mjerenje kontrole šećera u krvi za djecu do 18 godina, ali i insulinski aparati za sve osiguranike bez obzira na starosnu dob“.

’’Unaprijedili smo rad zdravstvenih radnika i kvalitet liječenja kroz brojne investicije poput Dječje bolnice i Stomatološke klinike. Kada je riječ o informatičkim inovacijama,  ukinuta je ovjera zdravstveniha knjižice i štampana verzija recepta, ali je i realizovan projekat uvođenja laboratorijskog informacionog sistema. Ažurirana je baza osiguranika Fonda i uspostavljena je potpuna automatska sinhronizacija sa Centralnim registrom obveznika i osiguranika u Poreskoj upravi’’, dodao je Čirgić.

Čirgić je kazao da je razvoj portala eZdravlje i elektronskih servisa preopoznat ne samo u regionu nego i od strane EU: „Platforma eZdravlje uvrštena je među 8 najboljih po mišljenju Direktorata za informatiku Evropske komisije za 2019. godine, i što je još važnije omogućila je izbjegavanje više od pola miliona kontakata između pacijenata i zdravstvenog osoblja od početka epidemije. Zahvaljujući aktivnostima Fonda, zdravstveni resor jedini je u državi koji je u potpunosti spreman za implementaciju Nacionalnog identifikacionog dokumenta i njegovu punu upotrebu“.

Prema njegovim riječima osiguranicima sa čijim sredstvima Fond upravlja omogućeno je da znaju kako se njihova sredstva troše, te se u poslednje četiri godine nedjeljno na sajtu Fonda objavljuju sva izvršena plaćanja. „Unaprijeđena je i efikasnost rada Fonda, pa on danas broji 191 zaposlenog, što je nivo izvršilaca iz 2006. godine. Smanjeni su troškovi poslovanja, ali i broj službenih vozila Fonda“, kazao je Čirgić.