KORAĆ: FORMIRATI OMLADINSKE CENTRE U VEĆINI OPŠTINA

“Država po mjeri mladih”

Socijaldemokrate u svom programu insistiraju na većoj zastupljenosti mladih u procesu kreiranja politika. Jedan od ključnih koraka u tom pravcu jeste kreiranje omladinakih klubova u većini opština, saopštila je danas Elida Korać, kandidatkinja na listi SD-a i generalna sekretarka Omladine SD Crne Gore.

Ona je istakla da Socijaldemokrate mlade vide kao vitalni dio i pokretačku snagu društva, dodajući da od institucionalnih okvira i podsticaja u kojima odrastaju, obrazuju se i stvaraju, zavisi kako će iskoristiti svoje potencijale.

„Socijaldemokrate će se zalagati za pokretanje omladinskih centara, klubova i udruženja širom države, kako bi mladi bili u prilici da kreiraju lokalne omladinske politike i  informišu se”, rekla je Korać. Kako je dodala, Socijaldemokrate cijene da je važno upravo na sistemaki i zdrav način artikulisati energiju, snagu i volju mladih ljudi.

Korać je navela da mladi svojim društvenim aktivizmom mogu doprinijeti kako ličnom napretku, tako i napretku zajednice, pa Socijaldemokrate Programom predlažu da se u lokalnim zajednicama, pogotovo u manje razvijenim opštinama, omogući realizacija intenzivnih treninga iz oblasti karijernog razvoja, marketinga, prodaje, medijske pismenosti, programiranja, preduzetništva i preduzetničkih vještina.

„Socijaldemokrate će se snažno zalagati i za otvaranje mogućnosti svim mladina da putuju i upoznaju druge sisteme i načine funlcionisanja kroz kvalitetne programe razmjene“, dodala je Korać.

“Socijaldemokrate mladima nude politiku primjerenu njihovim interesovanjima i težnjama, a sve samo s jednim ciljem – unaprijediti položaj mladih i omogućiti da im Crna Gora bude država po njihovoj mjeri“, kazala je Korać.