KURPEJOVIĆ: TRANSFORMACIJOM PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA DO NOVIH RADNIH MJESTA

Cilj da smanjimo nezaposlenost mladih ljudi i obezbijedimo im prvi radni angažman smo ispunili. Sada idemo korak dalje, želimo transformaciju programa stručnog osposobljavanja na način što ćemo kreirati godišnje novih do hiljadu radnih mjesta, kazala je kandidatkinja na listi „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO“, Mubera Kurpejović.

„To ćemo učiniti preko posebnih subvencija i poreskih olakšica za poslodavce kojima ćemo obezbijediti nova sredstva, a od njih tražiti da obezbijede i kreiraju nova radna mjesta, odnosno bar još dvije godine radnog angažmana za naše mlade visokoškolce“, saopštila je Kurpejović.

Kurpejović je podsjetila da se program stručnog obrazovanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem realizuje već osmu godinu zaredom, dodajući da se svake godine oko 8 miliona eura iz budžeta izdvaja za stručno osposobljavanje preko 3 hiljade visokoškolaca.

„Želimo da imamo konkurentan kadar, ne samo na crnogorskom tržištu već i na evropskom tržištu rada“, kazala je Kurpejović i dodala da osim navedenih projekata,uz praktičnu nastavu koja je obavezna na svim ustanovama visokog obrazovanja od 2017. godine, Socijaldemokrate žele da unaprijede studijske programe, s posebnim osvrtom na kompetencije mladih ljudi.

Socijaldemokrate nastoje da u kontinuitetu unapredjuju obrazovni sistem i da mladima omoguće veću zapošljivost, odnosno bolji životni standard, zaključila je Kurpejović.