Lekić: Podržavamo predlog da se radna grupa za Otvoreni Balkan otvori za NVO

Socijaldemokrate podržavaju predlog Centra za građansko obrazovanje da se radna grupa koja će biti formirana na temu Otvorenog Balkana, a koju je najavila potpredsjednica Jovana Marović, otvori za učešće NVO, kao i drugih subjekata koji mogu da doprinesu znanjem i konstruktivnim kriticizmom. To je danas saopštila Milica Lekić, potpredsjednikca SD. 

Ona je rekla da se o Otvorenom Balkanu ne zna ništa, te da se sva takozvana arumentacija svodi na insistiranje premijera na tezi da je Otvoreni Balkan kvalitetan. “Ovdje se dešava klasična zamjena teza, jer premijer insistira da mu kritičari daju razloge protiv, umjesto da on da razloge za. Naravno, razloga protiv je sijaset, i odnose se prije svega na nedostatak kontrole prolaska ljudi, roba i kapitala, ali i koliziju sa nekim drugim inicijativama čiji je Crna Gora dio”, kazala je Lekić. 

Ona je dodala da upravo zato što javnost nema nikakve informacije osim političke priče, neophodno je da u radnoj grupi na tu temu učestvuju ljudi koji nijesu a priori podržavaoci, već upravo stručnjaci koji će dati objektivan osvrt. “Budući da je potpredsjednica Marović i sama iz NVO sektora, vjerujem da će imati sluha za ovaj zahtjev. No nezavisno i od toga, ne vidim niti jedan razlog da učešće NVO ili bilo kojeg drugog kritički nastrojenog subjekta može da bude sporno onima koji zaista žele pravi dijalog. Ako se pak taj dijalog ne želi, onda je jasno da ovaj predlog neće naići na odobravanje”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *