Marković: Cetinje mora biti grad sa bogatim kulturnim sadržajima

“Koalicija “SD-LP – VAZDA DOSLJEDNI CETINJU” zalagaće se za obogaćivanje kulturne ponude crnogorske Prijestonice, jer Cetinje mora biti grad sa bogatim kulturnim sadržajima”, izjavio je Stanko-Ćano Marković, kandidat za odbornika sa ove liste.

“Svjesni činjenice da je za grad kao što je Cetinje, za sve njegove stanovnike, kulturni život visoko na listi prioriteta, zalagaćemo se za jačanje kulturnog identiteta, a kroz prostorne i razvojne planove obnovićemo prirodnu i kulturnu baštinu. Pružaćemo podršku kulturnim programima i sadržajima, podsticati istraživanja na području kulturne baštine”, istakao je Marković.

“Veliki potencijal vidimo u studentima umjetničkih fakultetskih jedinica koji studiraju u našem gradu, kao i još boljoj saradnji sa FKCJ. Umjetnici, stvaraoci, kao i svi oni koji uživaju u njihovom umijeću, zahtijevaju adekvatan ambijent. Skoro je usvojen  Plan programa razvoja kulture 2022-2026,kao strateški dokument kojim planiramo, između ostalog, renoviranje i rekonstrukciju objekata u gradskom i seoskom području, koje su u vlasništvu grada ili mjesnih zajednica (stare škole, zadružni domovi), koji bi služili kao rezidencijalni objekti za smještaj i rad mladih, umjetnika, domaćih i stranih”, saopštio je Marković predstavljajući dio programa liste SD-LP.