Mašković: Da li su ekavica i vlasnička struktura iz Srbije slučajnost?

Nakon jučerašnjeg poziva funkcionera SD-a Miloša Maškovića da Monstat javnosti objasni veze između njihovog službenog naloga na društvenoj mreži Instagram i države Srbije u kojoj je isti i napravljen, uslijedilo je izvinjenje agencije Ninamedia kliping DOO Monstatu i crnogorskoj javnosti, s obrazloženjem da je riječ o slučajnosti. Inače, ta kompanija angažovana je, između ostalog, da vodi društvene mreže Uprave za statistiku – Monstat.

Mašković danas postavlja pitanje da li su objave na ekavici i vlasnička struktura iz Srbije takođe slučajnost ,,Prije svega moram ukazati na činjenicu da je agencija Ninamedia kliping DOO samo ogranak srpske kompanije u Crnoj Gori. Prema javno dostupnim podacima 50% vlasništva ove kompanije ima istoimena firma sa sjedištem u Novom Sadu, a koja ima filijalu u Beogradu i bliska je vladajućem SNS-u Aleksandra Vučića u Srbiji što se može utvrditi prostim uvidom u veb sajt matične kompanije. Osim toga, prvobitno su objave na Instagram profilu Monstata pisane na ekavici, a nakon reakcije javnosti su obrisane. Da li je i to slučajnost?”.

,,Takođe, prema javno dostupnom ugovoru između Monstata i Ninamedia kliping DOO, vidi se da je ova državna ustanova odobrila filijali kompanije iz Srbije da upravlja kompletnim procesom popisne kampanje za građane Crne Gore što izaziva veliku zabrinutost pogotovo kada uzmemo u obzir bliskost matične kompanije sa režimom u Srbiji”, kazao je Mašković.

Mašković postavlja i pitanje zašto je Monstat potpisao ugovor baš sa ovom kompanijom, a ne sa nekom od brojnih kompanija u Crnoj Gori koje se bave istom djelatnošću.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *