Mašković na protestu podstanara: Sramotan odnos prema dijelu naših sugrađana mora prestati

Šef Kluba odbornika SD-LP u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković prisustvovao je današnjem protestu podgoričkih podstanara prije njihovog sastanaka sa resornom sekretarkom Idom Kolinović.

Mašković je tom prilikom izjavio da je podrška koju nova gradska uprava pruža podstanarima u Glavnom gradu nedovoljna.

“Zaista je neprijatno čuti da od budžeta od 133 miliona eura za podstanarske porodice ili pojedince se odvaja samo 100 hiljada eura. U praksi to znači da svega 166 porodica ili pojedinaca može koristiti ovu vrstu pomoći koju pruža Glavni grad. Ovakav, sramotan odnos prema dijelu naših sugrađana mora prestati”, regao je on.

Osim toga, Mašković je problematizovao činjenicu da je u odnosu na prethodne godine iznos smanjen sa početnih 300 hiljada eura na svega 100 hiljada eura.

“Moramo uzeti u obzir galopirajuću inflaciju i činjenicu da je cijena zakupnina stanova u Podgorici u posljednjih godinu porasla između 30 i 40 odsto, te da je to za dio naših sugrađana neizdrživo. S tim u vezi sam i amandmanski djelovao na budžet Glavnog grada za 2024. godinu gdje sam tražio da se sredstva predviđena za ugovore o djelu umanje i da se na taj način iznos za podstanarske subvencije uveća 100 odsto. Međutim, gradska uprava za to nije imala sluha”, naglasio je on.

Mašković je problematizovao i to što Glavni grad ne raspolaže preciznim podacima o broju podstanara, kojih, prema nezvaničnim podacima, ima i preko 20 hiljada samo u Glavnom gradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *