Mašković: Parlamentarnu većinu nije briga za mlade u Crnoj Gori

Parlamentarna većina odbila je da se na dnevni red uvrsti Predlog zakona o izmjenama zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji je predložio SD čime su onemogućili da polaznici tog programa mjesečno po tom osnovu zarađuju 450,00€. 

Postojećim Zakonom o stručnom osposobljavanju naknada propisana za polaznike ovog programa trenutno je 266,00€. Lica koja su polaznici ovog programa ne smiju biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge zaposlene i njihova zarada ne smije biti manja od minimalne zarade. 

Osim što mladi ljudi trebaju da budu nosioci razvoja naše države, moramo uzeti u obzir da su drastično porasle cijene mnogih roba i usluga, čime je mnogima od njih ugrožena egzistencija. Neusvajanjem ovog predloga parlamentarna većina pokazuje da je nije briga za mlade u CG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *