MEDENICA: SOCIJALDEMOKRATE ZNAJU DA ŽIVOTNA SREDINA NIJE SAMO ŠTRIK KA EU

“Zaštita životne sredine nije nešto gdje samo treba staviti štrik na putu ka EU, već suštinsko pitanje kvaliteta života. Mi u Socijaldemokratama to znamo, i naš stav je da je nikad nećemo staviti po strani zarad velikog kapitala”, poručio je Nikola Medenica, član Glavnog odobora Socijaldemokrata i direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Kako je dodao, nada se da je takav stav bio vidan kroz doprinos upravljanju Agencijom.

“Zaštita životne sredine nije nešto gdje samo treba staviti štrik na putu ka EU, već suštinsko pitanje kvaliteta života. Mi u Socijaldemokratama to znamo, i naš stav je da je nikad nećemo staviti po strani zarad velikog kapitala”, poručio je Nikola Medenica, član Glavnog odobora Socijaldemokrata i direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine. Kako je dodao, nada se da je takav stav bio vidan kroz doprinos upravljanju Agencijom.

Posebno je zadovoljan što je Agencija prepoznala potrebu da postupak procjene uticaja projekata na životnu sredinu učini još transparentnijim. “Ova tema je već godinama predmet kritika od strane NVO, a mi smo, svjesni važnosti nepristrasne procjene uticaja svakog projekta, ovome posvetili posebnu pažnju”, kazao je, dodavši da: “Životna sredina za nas nije forma”.

On je istakao i da je zadovoljstvo biti na čelu institucije koja je 2019. godine preuzela rad na uspostavljanju Natura 2000 – evropske mreže zaštićenih područja, bez koje se ne može pristupiti EU. “Agencija je okupila nacionalni NATURA2000 tim koji broji preko 50 eksperata i kroz ove aktivnosti obučavamo veliki broj mladih polaznika, mahom studenata biologije”, kazao je Medenica.

Govoreći o zaštiti vazduha, Medenica je rekao: “Započeta je izrada elektronskog katastra zagađivača, kako bi se profesionalno, objektivno i jasno moglo kaazti ko i kako zagađuje našu okolinu. ”On je naglasio i da je sprovedeno unapređenje inventara gasova koji zagađuju vazduh, a koji je prestao da se ažurira od 2013. godine.

“Mi smo tu da štitimo životnu sredinu. I kao građani i kao neko ko ima privilegiju da bude na čelu ovakve jedne institucije”, zaključio je Medenica.

Posebno je zadovoljan što je Agencija prepoznala potrebu da postupak procjene uticaja projekata na životnu sredinu učini još transparentnijim. “Ova tema je već godinama predmet kritika od strane NVO, a mi smo, svjesni važnosti nepristrasne procjene uticaja svakog projekta, ovome posvetili posebnu pažnju”, kazao je, dodavši da: “Životna sredina za nas nije forma”.

On je istakao i da je zadovoljstvo biti na čelu institucije koja je 2019. godine preuzela rad na uspostavljanju Natura 2000 – evropske mreže zaštićenih područja, bez koje se ne može pristupiti EU. “Agencija je okupila nacionalni NATURA2000 tim koji broji preko 50 eksperata i kroz ove aktivnosti obučavamo veliki broj mladih polaznika, mahom studenata biologije”, kazao je Medenica.

Govoreći o zaštiti vazduha, Medenica je rekao: “Započeta je izrada elektronskog katastra zagađivača, kako bi se profesionalno, objektivno i jasno moglo kaazti ko i kako zagađuje našu okolinu. ”On je naglasio i da je sprovedeno unapređenje inventara gasova koji zagađuju vazduh, a koji je prestao da se ažurira od 2013. godine.

“Mi smo tu da štitimo životnu sredinu. I kao građani i kao neko ko ima privilegiju da bude na čelu ovakve jedne institucije”, zaključio je Medenica.