Mijanović: Uvešćemo model finansiranja poljoprivrednih proizvođača u Prijestonici kroz osnivanje Garantnog fonda

Uvešćemo model finansiranja poljoprivrednih proizvođača u Prijestonici kroz osnivanje Garantnog fonda za poljoprivredne proizvođače.

Predviđeni garantni fond bi pomogao investitorima ili početnicima u biznisu, prije svega mladim i svim onima koji žele da rade, imaju biznis ideje, a boje se zaduživanja ili nemaju mogućnosti da ispune uslove finansijskih institucija. Realno je za očekivati da Prijestonica može imati garantni fond koji bi služio kao “keš kolateral” kod apliciranja prema finansijskim instutucijama, prije svega kod IRF-a, sa kojima Agencija za razvoj i podršku poslovanju već ima uspostavljenu saradnju i čiji službenici bi radili sve poslove za realizaciju biznis ideje korisnika iz ove ciljne grupe: procjenu ideje/projekta, izradu biznis plana i praćenje projekta od početka do kraja.

Keš kolateral garantuje da kad Agencija kandiduje projekat, u ime korisnika, IRF odobri sredstva po skraćenoj proceduri. Prijestonica je garant povraćaja istih i u ime i za račun korisnika će aplicirati i garantovati povraćaj duga. Suština je da garantni fond ostaje u finansijskom bilansu Prijestonice (IRF daje kredit iz svojih sredstava), sve ono što predviđa odobreni projekat i na što bi se utrošio iznos kredita je garancija Agenciji koja je dužna da prati realizaciju istog i nema ograničenja u oblastima privrede kao što je trgovina, proizvodnja, poljoprivreda, stočarstvo, usluge i sl.

Primjer : Ideja da korisnik uzgaja stoku: krave, ovce, koze i sl. Treba mu 10.000 eura. Agencija napravi procjenu i odobri projekat i kandiduje ga kod IRF. IRF odobrava 10.000 eura i uplaćuje dobavljaču, a sve po instrukcijama Agencije. Korisnik radi po odobrenom biznis planu, a Agencija prati realizaciju istog i vlasnik je stoke sve dok se ne vrati kredit.

Jedini uslov Garantnog fonda biće da korisnici sredstava, odnosno poljoprivredna gazdinstva, moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava.

Naime Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj koji vodi predstavnik SD-a u oblasti poljoprivrede između ostalog je imao aktivnosti u okviru organizacije prezentacije Agrobudžeta, kroz javne pozive mjesnim zajednicama na seoskom području, u cilju upoznavanja sa uslovima i kriterijumima učešća.

Ovi pozivi su se odnosili na dodjelu sredstava podsticaja za nabavku pčelarske opreme za transport pčelinjih društava; za nabavku pčelarskog pribora i opreme; za podsticaj mladim pčelarima; za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda; za podizanje i modernizaciju proizvodnih voćnih zasada; za investicije u vinogradarstvu i vinarstvu; uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane; dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji; dodjelu podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja; dodjelu posebne podrške za vino; dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda; dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka; dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje.

Osim ovoga značajan je i Program staračkih naknada, kao vid socijalnog davanja u okviru Agrobudžeta. Njime se obezbjeđuje naknada za jednog supružnika, ukoliko živi na selu i bavi se poljoprivredom za svoje potrebe, pri čemu nijedan od supružnika nema drugih novčanih primanja. Na teritoriji opštine Cetinje su 23 korisnika staračke naknade.