Milošević: Dogovor svih suverenističkih partija na Cetinju apsolutni prioritet!

U okviru političkih pregovora u vezi formiranja lokalne vlasti u Prijestonici, u obavezi smo da, kao konstituenti lokalnog parlamenta i istinska, dosljedna državotvorna partija, iskažemo svoj politički, lični i građanski stav u vezi formiranja lokalne vlasti.

Prijestono Cetinje, odakle je luča slobodne, građanske i antifašističke misli vazda kretala, ali i pristojna, civilizovana Crna Gora, s punim pravom očekuju dogovor svih suverenističkih partija. Izosatanak dogovora bi bio odraz neodgovornosti prema još važnijim političkim i društvenim procesima na državnom nivou koji su u toku, u kojima nemamo pravo na grešku!

Građani Cetinja, sa punim pravom očekuju da sačuvamo one tekovine na kojima smo zajedno istrajali i za koje smo se zajedno borili. Jedinstvo crnogorskog, odnosno državotvornog bloka, kako na Cetinju tako i u čitavoj državi, apsolutni je prioritet. To je potreban uslov da bismo Crnu Goru sa stranputice vratili na pravi – građanski, sekularni, antifašistički, evropski put, sa koga je nažalost skrenula u poslednjih gotovo godinu i po dana.

Imamo obavezu da sačuvamo nikada ne izdamo tekovine Belvedera, kada je bilo potpuno nebitno ko je za koju partiju, koje je vjere i nacije, ali ni tekovine antifašističke borbe kojoj smo duboko privrženi. Najlakše je da jedni drugima nalazimo greške, ali je mnogo važnije da jedni sa drugima gradimo mostove saradnje.

Zato očekujemo da Dps i Sdp prevaziđu nesporazume i neslaganja i nađu adekvatno rješenje u skladu sa demokratskim standardima, kako bi se što prije konstituisala vlast u Prijestonici. Složna Prijestonica znači složnu, jaku, slobodnu Crnu Goru.

SD će i dalje biti tu da bude iskrena podrška i partner, kako na Cetinju, tako i u cijeloj Crnoj Gori, u očuvavanju i jačanju gradjanske, emancipatorske, kulturne, sekularne, antifašističke, evropske i evroatlanske Crne Gore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *