Milošević: Socijaldemokrate Cetinja predaju amandman za FCJK

Dok postoji i jedan jedini Crnogorac u našoj domovini Crnoj Gori, postojaće i Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Sami nijeste, niti ćete ikada biti.

Posmatrajući odnos Vlade Crne Gore prema FCJK i najobičnijem laiku postalo je jasno da je jedini cilj Vlade gašenje fakulteta, sa krajnjim ciljem nastavka asimilacije Crnogoraca u Crnoj Gori. Vlada potpomognuta partijskim filijalama crkve Srbije sa Cetinja, počev od neisplaćivanja redovnih sredstava, do bočnih prijetinji profesorima i studentima, pokušava ugasiti jednu od najsjanijih iskri crnogorskog društva.

Najnovija dešavanja kojima se FCJK ukida služba zaštite, i to mjesecima unazad, pokazala su da se ne ne žele zaustaviti u svojoj namjeri sve dok ne vidi zastavu druge države na zgradi Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. E to neće dočekati!

Socijaldemokrate su već, na javnoj raspravi, podnijele prijedlog za određivanje sredstava potrebnih za funkcionisanje FCJK. Ukoliko taj prijedlog ne urodi plodom, predaćemo amandman skupštini Prijestonice, kojim će se obezbjediti sredstva potrebna za funskionisanje službe zaštite za kompletnu 2022 godinu.

Amandman Socijaldemokrata Cetinja će se, u tom slučaju, naći na skuštinskom zasijedanju 1. decembra. gdje će se na glasanju vidjeti ko su istinski zaštitnici crnogorskog identiteta, a ko marionete crkve Srbije.

Molimo sve partije koje bitišu u Prijestonici da podrže ovaj amandman, a naša inicijativa i podrška, kao i do sad, ni ubuduće nikad neće izostati.