Mitrović: Pravna (ne)sigurnost u doba revanšizma

Naslov odslikava stanje zakonodavstva i vladavine prava u našoj državi, počev od ustoličenja nove većine u Skupštini Crne Gore i preuzimanja državnog pečata od strane premijera i resornih ministarki/ministara. Jasan je trend i odsustvo transparentnosti postupka izmjene svih zakona, u redovnoj proceduri i u skladu sa praksom savremenog evropskog zakonodavstva. Naime, zaobilazeći procedure pripreme propisa od strane resornih ministarstva, koja podrazumijeva saradnju sa generalnim direktoratima po pregovaračkim poglavljima, međuresornu saradnju unutar državne uprave i zainteresovane stručne, odnosno laičke javnosti, zakone predlaže par poslanika. To je danas saopštio funkcioner Socijaldemokrata i pravnik Aleksandar Mitrović.

Da, tako je, par poslanika “smisli” svoj politički ili lični cilj i predloži izmjenu sistemskih zakona.  Tako brzo, i uz rizik nepromišljenosti, nesistemski se djeluje na sistemska zakonska rješenja, ne obazirući se na podzakonska akta, usklađenost sa drugim propisima itd.  O potrebama i na zakonu zasnovanim pravima i interesima građana se nažalost ne stiže promisliti.  Bitniji su revanšizam i politički poeni od svega, pa i od interesa građana i pravnog sistema odnosno poretka, predvidivosti poslovnog ambijenta i u konačnom same pravne države.

Ovako i sama Vlada, vladine komisije, ministarstva, te civilni sektor i građansko društvo u cjelini postaju sasvim suvišni i apsolutno marginalizovani.

 Svi koji su učestvovali u usklađivanju sistema sa pravnim tekovinama EU znaju da je to nezamislivo, ali evo… Vidimo da i tako može… i biva.