Mugoša: Afirmisati hraniteljstvo u Crnoj Gori

Potpredsjednik SD-a Boris Mugoša i kandidat na koalicionoj listi Zajedno govorio je o potrebi afirmisanja hraniteljstva u Crnoj Gori i predstavio mjere koje se odnose na tu problematiku.

Prva mjera, navodi Mugoša, je uvećanje osnovne naknade pružaocima usluge porodičnog smještaja-hraniteljstva sa postojećih 350 na iznos minimalne zarade od 450 eura.

On ukazuje da posebno trebamo biti svjesni činjenice da djeca sa poteškoćama u razvoju teško nalaze udomljenje u hraniteljskim porodicama prije svega zbog predrasuda, stereotipa i nedovoljne edukacije hranitelja, ali i cjelokupne javnosti.

“Neophodno je uložiti dodatne napore u razvoj sistema za ranu identifikaciju i intervenciju, jačanje usluga pomoći i podrške porodicama koje imaju članove sa poteškoćama u razvoju, ali isto tako i raditi intenzivno na razvoju usluge specijalizovanog hraniteljstva, kako bi svako dijete imalo mogućnost da zadovolji svoju potrebu za sigurnim porodičnim okruženjem”, ističe Mugoša.

Osim toga, ukazuje da je potrebno poraditi na pojednostavljenju samog procesa hraniteljstva.

“I samu stručnu podršku hraniteljskim porodicama je potrebno dići na znatno veći nivo kako bi ista bila intenzivnija, odnosno pružala se u kontinuitetu. U tom smislu, predložili smo formiranje regionalnih Centara za obuku hranitelja, koji će biti pored osnovne namjene usmjereni i na jačanje kvaliteta usluga kroz hraniteljstvo”, navodi Mugoša.

“Svako dijete treba porodicu”, zaključuje potpredsjendik SD-a i kandidat na koalicionoj listi Zajedno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *