Mugoša: Berlinski proces je ključni okvir za regionalnu saradnju

Potpredsjednik i poslanik SD-a, Boris Mugoša podsjetio je da su lideri svih 6 zemalja Zapadnog Balkana, 10. novembra  2020. godine, na sastanku u okviru Berlinskog procesa, usvojili Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište.

Mugoša je istakao da su u samo par dana stigle jasne poruke iz Evropske komisije, njemačkog kancelara i sa Samita Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi da je ključni okvir za regionalnu saradnju Berlinski proces, koji je pod pokroviteljstvom EU i koji znači prihvatanje EU standarda. 

“Usmjerimo energiju i administrativne kapacitete na ispunjavanje obaveza iz EU agende, kao i na Berlinski proces i u okviru njega realizaciju dogovorenih aktivnosti iz Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište”, zaključuje potpredsjednik Socijaldemokrata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *