Mugoša: Evropski parlamentarci privrženiji evropskoj perspektivi Crne Gore od naših

Poslanik SD-a, Boris Mugoša je naveo da njegov amandman na Predlog Deklaracije i preporuka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore, kojim se poziva na široki politički konsenzus oko imenovanja članova Tužilačkog savjeta, koji je ključan za sprječavanje politizacije savjeta i neprimjereni politički uticaj na njega, nije podržan od strane poslanika parlamentarne većine koji su članovi Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Mugoša ukazuje da su za razliku od poslanika parlamentarne većine u našem parlamentu, poslanici Evropskog parlamenta koji su članovi Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje navedeni amandman gotovo jednoglasno podržali. Medjutim, zbog izostanka podrške amandmana od strane poslanika parlamentarne većine oni se neće naći u tekstu zajedničke Deklaracije i preporuka.

Poslanik SD-a podsjeća da je zahtjev za širokim političkim konsenzusom oko imenovanja članova Tužilačkog savjeta, koji je ključan za sprječavanje politizacije savjeta i neprimjereni politički uticaj na njega, decidno naveden u poslednjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru.

“Toliko o privrženosti određenih konstituenata parlamentarne većine EU integracijama. Izgleda da su evropski parlamentarci privrženiji evropskoj perspektivi Crne Gore od naših. Bez obzira na sve, još jednom pozivam sve političke subjekte, koji suštinski a ne deklarativno žele ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, na dijalog i dogovor oko imenovanja članova Tužilačkog savjeta”, istakao je Mugoša.

Poslanik SD-a ukazuje da se identična situacija dogodila i kada je u pitanju njegov amandman u kojem se izražava zabrinutost zbog epidemiološke situacije, ukazuje na potrebu da visoki funkcioneri primjerom pokažu važnost vakcinacije i poštovanja epidemioloških mjera i pozivaju nadležni da intenziviraju kampanju za imunizaciju, sa posebnim fokusom na mlade. Navedeni amandman je dobio gotovo jednoglasnu podršku poslanika Evropskog parlamenta ali nije dobio podršku poslanika parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore.

“Zahvaljujem se poslanicima Evropskog parlamenta koji su pored navedenih, podržali i druge amandmane koje sam predložio a koji nažalost nisu dobili podršku poslanika parlamentarne većine. U pitanju su bili amandmani koji se odnose na činjenicu da su neslaganja izvršne i zakonodavne vlasti usporila reformski rad, kao i amandman kojim se  Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu podstiče da kroz međupartijski konsenzus ispuni svoje zadatke”, zaključuje Mugoša.