Mugoša: Građani da ne plaćaju PDV na gubitke na mreži

“Poslanici Socijaldemokrata pripremaju dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojima će predvidjeti da građani na računima za struju ne plaćaju PDV na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu, koji su stavka na računu za struju. Na taj način smanjiće se ukupan iznos računa za struju”, istakao je tokom skupštinskog zasijedanja poslanik SD-a Boris Mugoša.

Naime, jedna od stavki u okviru računa za struju su od strane regulatora dozvoljeni gubici u prenosnom i distributivnom sistemu. Oni čine preko 6% osnovice za obračun PDV-a na računu za struju.

“Nema logike da ga gradjani osim toga što u okviru računa za struju plaćaju regulatorno dozvoljene gubitke u prenosnom i distributivno sistemu, još na te gubitke plaćaju i PDV. Ovo iz razloga jer PDV, kao porez na potrošnju, plaća krajnji potrošač a gradjani svakako ne troše struju koja im nije ni isporučena, odnosno gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu”, naveo je Mugoša.

Poslanik Mugoša je istakao da su i u prethodnom skupštinskom sazivu ukazivali na ovu problematiku ali nije bilo većinske podrške za njenu realizaciju i da očekuje da će u ovom sazivu biti prihvaćen ovaj predlog.