Mugoša: Moramo zaštititi žrtve nasilja

Poslanik SD-a i član skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Boris Mugoša naveo je da se ne smije relativizovati problematika nasilja pričom o lažnim prijavama.

“Posebno poslanici moraju voditi računa na koji način šalju poruke žrtvama. Žrtve se teško odvaže da prijave nasilje, dok je broj lažnih prijava, zanemarljiv”, ističe Mugoša.

Mugoša ukazuje na podatke iz istraživanja koja su pokazala da u Crnoj Gori od 100 žena
i djevojčica koje su doživjele seksualno nasilje, čak 88 nisu prijavile slučaj nadležnim institucijama. Takodje, svjetska istraživanja pokazuju da je broj lažnih prijava za seksualno nasilje oko 2% i nije veći od broja lažnih prijava drugih krivičnih djela.

“Nasilje, u najvećem broju nad ženama i djecom, je izuzetno ozbiljan problem u Crnoj Gori. Osim pooštravanja kaznene politike za izvršioce takvih gnusnih nedjela, neophodno je pružiti adekvatnu psiho-socijalnu podršku žrtvama nasilja jačanjem socijalnih servisa podrške toj veoma ranjivoj kategoriji, kreirati odgovarajuće registre nasilnika, pojačati edukativnu kampanju i snagom države zaštititi žrtve od stigmatizacije jer evidentan problem neprijavljivanja nasilja usljed brojnih razloga (stid i strah od osude okoline, strah da će ime žrtve biti obznanjeno i medijima, strah da će nasilnik ponovo izvršiti nasilje i dr.). Takodje, treba sagledati i uporedna iskustva kada su u pitanju zakonska rješenja koja se odnose na izricanje mjera zabrane počiniocima, odnosno na zabranu približavanja nekim mjestima gdje borave djeca, zabranu rada sa djecom”, ističe Mugoša.

“Moramo zaštiti žrtve nasilja. Nije dovoljno samo pooštravanje kaznene politike za počinioce. Neophodno je ojačati sve segmente sistema koji treba da pruže adekvatnu psiho-socijalnu i materijalnu podršku žrtvama, uključujući i civilni sektor čija je uloga neizmjerno važna u cijeloj ovoj problematici”, zaključije poslanik Socijaldemokrata.