Mugoša: Najugroženije kategorije trpe posljedice političke nestabilnosti

Poslanik SD-a, Boris Mugoša istakao je da “dok se javnost zamajava konstantnim dnevnopolitičkim prepucavanjima i raznoraznim obećanjima, mnoge najugroženije kategorije stanovništva (lica sa invaliditetom, djeca, mladi, žene, pripadnici RE populacije, stara lica i dr.) su u ovoj godini ostale uskraćene za brojne neophodne usluge i servise koje NVO pružaju.”

Naime, prema informaciji koju je Vlada usvojila 16. decembra, od 3,7 miliona eura koje su bile opredijeljene u ovoj godini za finansiranje projekata i programa NVO, jedino je izvjesno da će iznos od 250 hiljada eura biti zaista i raspoređen do kraja godine, da postoji samo mogućnost da bude raspodijeljeno oko 2.24 miliona, a da je realno očekivanje da iznos od 1.25 miliona eura ne može biti isplaćen do kraja 2021. godine.

“Na ovo sam ukazivao nekoliko puta tokom godine i javno apelovao na nadležne da preduzmu sve kako se ne bi desila ovakva situacija. Slično je nažalost i sa kašnjenjem u realizaciji projekta grantovi za zapošljavanje lica sa invaliditetom, o čemu sam takođe govorio”, zaključuje Mugoša.