Mugoša: Oslabio standard značajnog broja građana

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša je, osvrćući se na parametre trenutne ekonomske situacije u odnosu na kraj prošle godine, ukazao na par uporednih podataka.

On je istakao da je u odnosu na kraj prošle godine, broj nezaposlenih porastao za 6 i po hiljada, odnosno da rast broja nezaposlenih iznosi 13,6%. Takođe, stopa nezaposlenisti iznosi 23,3% i veća je za oko 3 procentna poena u odnosu na kraj prošle godine.

Kada su u pitanju cijene, poslanik Socijaldemokrata je naveo da su tokom ove godine cijene namirnica značajno porasle, u određenim slučajevima i do 70%. Cijene goriva su porasle 22-25%. Naime, bezolovni je poskupio 28 centi po litru a dizel 22 centa.

Mugoša ukazuje i da je u odnosu na kraj prošle godine broj blokiranih firmi i preduzetnika veći za 191 a iznos blokiranog duga za 68 miliona eura. Sa druge strane, prosječna neto zarada u Crnoj Gori je ostala gotovo na istom nivou.

“Summa summarum – Pad standarda većine građana”, zaključuje Mugoša.