Mugoša podnio 10 amandmana na Prijedlog Deklaracije i preporuka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i CG

Kroz amandmansko djelovanje poslanik SD-a, Boris Mugoša predlaže da se u tekstu Deklaracije i preporuka POSP-a navede “činjenica da su neslaganja izvršne i zakonodavne vlasti usporila reformski rad“.

Takođe, predlaže da se doda nova tačka koja glasi: „Poziva na široki politički konsenzus oko imenovanja članova Tužilačkog savjeta, koji je ključan za sprječavanje politizacije savjeta i neprimjereni politički uticaj na njega.“

U više amandmana poslanik SD-a Boris Mugoša predlaže da se ispred riječi dijalog dodaju riječi “širok međupartijski”, odnosno da se dodaju riječi “međupartijski konsenzus”.

U dijelu koji se odnosi na ljudska prava, amandmanom poslanika SD-a se predlaže da se nakon riječi pozivajući na adekvatnu primjenu zakona o partnerstvu lica istog pola ne stavlja tačka nego dodaju riječi „koja podrazumijeva i neophodnost usaglašavanja drugih zakona sa navedenim zakonom.“

U jednom od amandmana Mugoša predlaže da se dodaju riječi „izražava zabrinutost zbog visoke stope nezaposlenosti, izražene nelikvidnosti privrede i značajnog rasta cijena životnih namirnica i goriva”.

Na kraju, poslanik Socijaldemokrata predlaže da se doda posebna tačka koja glasi: „Izražava zabrinutost zbog epidemiološke situacije, ukazuje na potrebu da visoki funkcioneri svojim primjerom pokažu važnost vakcinacije i poštovanja epidemioloških mjera i poziva nadležne da intenziviraju kampanju za imunizaciju, sa posebnim fokusom na mlađu populaciju.“