Mugoša podnio amandmane oko regionalnih inicijativa i rodno zasnovanog nasilja

Poslanik i potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša podnio je amandmane na Predlog Deklaracije i preporuka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije (EU) i Crne Gore.

Mugoša, kako je saopšteno iz SD-a, predlaže da se u tekstu Deklaracije i preporuka POSP-a navede snažna rezervisanost prema bilo kojoj regionalnoj ekonomskoj inicijativi koja ne uključuje svih šest zemalja Zapadnog Balkana i koja nije bazirana na EU pravilima.

Takođe, poslanik SD-a predlaže da se u tekstu Deklaracije i preporuka naglasi da rodno zasnovano i porodično nasilje predstavlja ozbiljan društveni problem, kao i da se ukaže na neefikasno procesuiranje slučajeva nasilja nad ženama.

“Osim toga, Mugoša predlaže i da se istakne da su rodni jaz u stopi zaposlenosti, rodni jaz u platama za isti rad, seksualno uznemiravanje na radnom mjestu i manjak pristupačne brige o djeci izazovi koji veoma negativno utiču na adekvatan položaj žena u društvu, kao i da je potrebno  poboljšanje međuinstitucionalne saradnje radi postizanja efikasnije zaštite od svih oblika diskriminacije”, navodi SD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *