Mugoša: Povećanje iznosa dječjeg dodatka za djecu iz socijalno najugroženijih kategorija predvidjeti u budžetu za 2021. godinu

“Podnijećemo amandman na Predlog budžeta za 2021. godinu, kako bi se u budžetu za ovu godinu planirala sredstva za povećanje iznosa dječjeg dodatka za djecu iz socijalno najugroženijih kategorija”, istakao je poslanik Socijaldemokrata na skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Naime, povećanje dječjeg dodatka za djecu iz socijalno najugroženijih kategorija je predlog koji su u skupštinsku proceduru najprije predale Socijaldemokrate, a nakon toga i poslanici parlamentarne većine. Izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje predviđaju navedeno povećanje dječjeg dodatka, su na dnevnom redu tekuće sjednice Parlamenta i očekuje se uskoro njegovo izglasavanje. Međutim, iako je izmjenama Zakona predviđeno da ove godine dođe do uvećanja iznosa dječjeg dodatka za djecu iz socijalno najugroženijih kategorija, u Predlogu zakona o budžetu za 2021. godinu nisu planirana sredstva za ovu namjenu.

“Podnijetim amandmanom nećemo zahtijevati nova sredstva u budžetu za povećanje iznosa dječjeg dodatka za djecu iz socijalno najugroženijih kategorija, jer ćemo predložiti da se za taj potreban iznos smanje sredstva za ugovore o djelu, koja su predviđena predlogom budžeta da budu za 2,6 miliona veća (29%) nego prošle godine, i da se preusmjere na povećanje dječjeg dodatka”, zaključio je Mugoša.